Dezinfekcia ozónovým generátorom ako účinná forma v boji s COVID–19


Dezinfekcia a čistenie ozónom je moderná metóda,

ktorá sa využíva pri odstránení zápachov, ničení baktérií, vírusov a plesní.


Ozón je mimoriadne silná prírodná látka, ktorá čistí a dezinfikuje. Ozón je viac ako 50-100x silnejší než samotný chlór a zároveň omnoho bezpečnejší ako ostatné čistiace chemické prípravky.

Ničí až 99,9% nežiadúcich mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy. Tento prírodný plyn, ktorý sa vyskytuje aj vo vzduchu sa dokáže dostať aj do najmenej dostupných miesť a do hĺbky vlákien meteriálov.

Baktérie po kontakte s ozónom sú úplne zneškodnené. Ozón je možné vyrobiť priamo na mieste. Vďaka korónovým výbojom.

Vyrába sa pomocou tichého elektrického výboja, alebo pomocou UV lámp. Dochádza tu k štiepeniu molekúl kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa následne spájajú s molekulou kyslíku a dochádza tak k vzniku ozónu.

Ozón neprekrýva zápachy, ale trvalo ich odstraňuje. Je taktiež veľmi účinný pre alergikov a ľudí, ktorí majú radi čistý a nezávadný vzduch.


Kde sa používa čistenie ozónom?

Ozón je možné použiť v akomkoľvek priestore, či už ide automobily, zdravotníctvo, gastro, domy a byty, fitness alebo wellness centrá.

Dĺžka aplikácie ozónu sa odvíja od veľkosti priestoru a výkonu ozónového generátora.


Aký je postup pri čistení?

  • Dezinfekcia ozónom je maximálne bezpečná pokiaľ je dodržaný správny odborný postup.
  • Pri aplikácií ozónu je nutné aby v priestore neboli prítomní žiadni ľudia, zvieratá a rastliny, miestnosť musí byť uzavretá.
  • Do miestnosti vstupuje len obsluha ozónového prístroja.
  • Po aplikácií a vypršaní času nadstaveného na časovači sa počká približne dvadsať minúť a miestnosť sa vyvetrá.
  • Polčas rozpadu ozónu znova na kyslík je 20 minút.

Po vstupe do priestoru, alebo automobilu nezacítite v priestore žiaden nežiadúci zápach ani stopy.

  • Nevznikajú žiadne alergické ani dýchacie problémy, ako to niekedy môže nastať pri bežných chemických čistiacich prípravkoch. Priestor bude plne neutralizovaný a svieži.
  • Účinky ozónu sú preto veľmi silné, ale zároveň krátkodobé a bezpečné.