Naše služby
  • Jednorazové upratovanie
  • Pravidelné upratovanie
  • firiem a organizácií
  • priemyselných hál
  • administratívnych budou
  • domácností
  • Predaj čistiacich systémov Kärcher
Upratovací servis

Upratovací servis Grant

Sme firma, ktorá v oblasti upratovacích služieb pôsobí od roku 1995. Naši pracovnici sú odborne zaškolení a majú dlhoročné skúsenosti. Pracovníci sú pred nástupom na zákazku oboznámení s pracovnými úkonmi, technológiou vykonaných prác, bezpečnosťou práce a prevádzkovými predpismi nášho klienta.

Upratovanie v Poprade a Vysokých Tatrách

Naše služby poskytujeme 24 hodín denne, vrátane sviatkov a víkendov prevažne v oblasti Popradu a Vysokých Tatier.


Našou garanciou je maximálna profesionalita, nasadenie a kvalita, rovnako zabezpečuje spoľahlivosť a hlavne diskrétnosť.