Expresná dezinfekcia

Vykonávame priemyselnú dezinfekciu priestorov do 24 hodín.


Chemická dezinfekcia priestorov do 24 hodín

Dezinfekcia priestorov chemickými prostriedkami sa prevádza postrekom


Dezinfekcia ozónom

Dezinfekcia ozónom sa prevádza generátorom ozónu. V danom uzavretom priestore sa generátorom ozónu vygeneruje príslušné množstvo ozónu ktoré je potrebné na celkovú dezinfekciu plôch predmetov a vzduchu v priestore.

Ozónová dezinfekcia je najefektívnejšia dezinfekcia pri likvidácii vírusov, napr. Koronavírus typu SARS, baktérií, plesní, roztočov.

Veľkou výhodou ozónu je že prenikne ako plyn všade, nemá tienenie a po dezinfekcii sa sám premení na kyslík.


Upozorňujeme! pri zapnutom ozónovom generátore nesmú byť v miestnosti
prítomné žiadne osoby, zvieratá ani rastliny. Následne je dôležité riadne vyvetrať,
aby sa ozón mohol rozpadnúť.